Şifremi Unuttum

5. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu (12 Ekim 2012, Antalya) Raporu

Fotoğraflar için [Tıklayınız]

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ BAŞKANLIĞI’NA

Derneğimizin Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) adına organizasyonunu üstlendiğimiz 5. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 12 Ekim 2012 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde gerçekleştirildi.

Kurs programımız saat 09.00’da Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği VHÇG Başkanı Prof. Dr. Sıla AKHAN, Prof. Dr. Bilgehan AYGEN ve Prof. Dr. Dilara İNAN’ın hastanemiz konferans salonunda yaptıkları açılış konuşmaları ile başladı.

Kursun sabah programı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kağan ÇEKEN’in “Karaciğer Biyopsisi” konulu sunumuyla devam etti. Bu sunumda katılımcılar biyopsinin endikasyonları, nasıl yapıldığı, hazırlık aşamaları, işlem sonrası takip ve olası komplikasyonları konusunda bilgilendirildi. Böylece uygulama öncesinde kuramsal bir hazırlık gerçekleştirildi.

Daha sonra katılan üyelerimiz dörder kişilik gruplar halinde toplam beş hastada ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsisi uygulamasını canlı olarak izlediler. Biyopsi uygulamaları sırasında hastanın biyopsiye hazırlanmasından biyopsi öncesi yapılanlara, oluşabilecek olası komplikasyonlardan  biyopsi iğnelerine kadar pratik bilgiler verildi. Biyopsinin gerçekleştirildiği salonda katılımcılar biyopsi işlemini canlı olarak izleyip soru sorma imkanı buldular. Biyopsi salonunda bulunmayan grup ise radyoloji toplantı salonunda canlı yayın ile yapılan biyopsi işlemini ve işleme ait ultrasonografik görüntüyü eşzamanlı olarak izlediler.

Verilen öğle yemeğinden sonra kursun ikinci aşamasına geçildi. Önce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekinalp GELEN tarafından “Kronik Viral Hepatitlerin Tanısında Karaciğer Biyopsilerinin Derecelendirilmesi ve Evrelendirilmesi” konulu sunum gerçekleştirildi. Bu sunumda patoloji preparatları eşliğinde hepatitlere ait karaciğer patolojilerinin evrelendirme ve derecelendirmesi ve değişik sınıflama yöntemleri arasındaki farklılıklar ayrıntılı bir şekilde sunuldu. Bunu Prof. Dr. Bilgehan AYGEN’inHepatit B” ve Prof. Dr. Atahan ÇAĞATAY’ın “Hepatit C” olgularının interaktif sunumu izledi.  Olguların sunumu sırasında aynı olgulara ait karaciğer biyopsisi preparatları Prof. Dr. Tekinalp GELEN tarafından kesitlerin slayt görünümleri eşliğinde yorumlandı.

Kapanış konuşmalarının ardından önce eğitimci hocalarımıza teşekkür belgeleri, sonra da  kursa katılan 23 katılımcıya sertifikaları sunuldu. Toplu fotoğraf çekimiyle kursumuz tamamlanmış oldu.

Kursun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kuruluna ve VHÇG Yürütme Kuruluna, eğitici hocalarımıza, değerli katılımcılara, ulaşım, konaklama, canlı yayın organizasyonunu yapan Süer Turizm çalışanlarına ve kursun sponsorluğunu üstlenen Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.‘ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Dilara İNAN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı