Şifremi Unuttum

Dergilerden

Thaiss WM, Thaiss CC, Thaiss CA. Recent developments in the epidemiology and management of tuberculosis – new solutions to old problems? Infect Drug Resist. 2012; 5: 1-8

Tüberkülozun Epidemiyoloji ve Yönetiminde Son Gelişmeler-Eski Problemler İçin Yeni Çözümler?

Tüberküloz hâlâ dünya çapındaki ölümlerin majör nedenidir ve dünyada sağlıkta önde gelen problemdir. Her yıl 9 milyon yeni tüberküloz olgusu olduğu tahmin edilmektedir. Bu hastalık hem önlenebilir, hem de tedavi edilebilir ilkeleri olan bir hastalık olmasına rağmen, son yıllar içinde ihmal edilmiştir. Yazarlar; tüberküloz tanısı için iyi tanımlanmış parametrelerin, tedavi için parasal bariyerlerin kaldırılmasının, güvenli testlerin, yeni aşıların etkisinin ve ilaç adaylarının, yakın gelecekte amaçların elde edilebilmesi için baskı oluşturabileceğini vurgulamaktadırlar.

http://www.dovepress.com/recent-developments-in-the-epidemiology-and-management-of-tuberculosis-peer-reviewed-article-IDR

 

Eiden C, Meniane JC, Peyrière H, Eymard-Duvernay S, Le Falher G, Ceballos P, Fegueux N, Cociglio M, Reynes J, Hillaire-Buys D. Therapeutic drug monitoring of posaconazole in hematology adults under posaconazoleprophylaxis: influence of food intake. Eur J Clin Microbiol Infect Dis; 2012 Feb; 31(2): 161-7.

Posakonazol Profilaksisi Altındaki Hematoloji Hastalarında, Tedavi Edici İlaç Monitörizasyonu: Yiyecek Alımının Etkileri

Çalışmada; düşük posakonazol (PCZ) plazma konsantrasyonun (<0.7 mg/lt) önemli faktörleri arasında graft-versus-host hastalığı, diyare, mukozit, proton pompası inhibitörü kullanımı, yetersiz beslenmenin olduğu ve hematolojik hastalığı olan hastalarda komorbid durumlarından dolayı bazılarında bu faktörler görülebildiği belirtilmektedir. Düşük PCZ konsantrasyonu olan, özellikle de bu hasta grubunda, ileri farmakokinetik ve etkinlik çalışmalarının optimal tedavi edici rejimi belirlemek için yapılması önerilmektedir. Yazarlar, PCZ tedavi edici ilaç monitörizasyonunda, düşük konsantrasyonu olan hastaların, erken saptanmasının bazı sonuçların belirlenmesinde ve başvurulacak tedavi stratejilerine karar verilmesinde gerekliliğini vurgulamaktadırlar.

http://www.springerlink.com/content/5198185181q1m611/

 

Corey GR. Staphylococcus aureus bacteremia and endocarditis: the role of diagnostic evaluation. Infectious Diseases in Clinical Practice. 2011; 19(5): 307-12.

Staphylococcus aureus Bakteriyemisi ve Endokarditi: Diyagnostik Değerlendirmenin Rolü

Çalışmada; hastaların komplike ve komplike olmayan Staphylococcus aureus infeksiyonuna sahip olarak sınıflandırılması önerilmekte ve daha ileri testlerin gerekliliğine karar vermek için, hastaların dikkatli bir şekilde hikayelerinin alınması ve fizik muayenelerinin yapılması gerekliliği vurgulanmaktadır. Transtorasik ekokardiyografinin sınırlı görüntüleme özelliğinden dolayı S. aureus bakteriyemili hastaların çoğunluğunda, özellikle de yetişkin hastalarda ve prostetik kapağı olanlarda, transözofageal ekokardiyografi yapılması önerilmektedir. Yazarlar son olarak spesifik, iyi tanımlanmış kriterleri karşılayanların haricinde, hastaların tümüne 4 hafta boyunca tedavi verilmesi gerektiğini belirtmektedirler.

http://journals.lww.com/infectdis/Fulltext/2011/09000/Staphylococcus_aureus_Bacteremia_and.2.aspx