Şifremi Unuttum

5. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 12 Ekim 2012 Cuma Günü Antalya’da Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) tarafından 12 Ekim 2012 Cuma günü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 5. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu düzenlenecektir. Kursun programı, amaç ve yöntemi, katılım koşulları ve başvuru formu aşağıdadır.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

5. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

9.00-9.15 Açılış

Prof. Dr. Dilara İNAN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

9.15-12.00 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi: Teorik Bilgi ve Uygulama

Yrd. Doç. Dr. Kağan ÇEKEN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyodiyagnostik Anabilim Dalı

12.00- 13.00 Öğle Yemeği

13.00-13.30 Kronik Viral Hepatitlerin Tanısında Karaciğer Biyopsilerinin Derecelendirilmesi ve Evrelendirilmesi

Prof. Dr. Tekinalp GELEN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

13.30-15.00 Patoloji Yorumlarıyla Kronik Hepatit B Olguları

Prof.Dr. Bilgehan AYGEN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tekinalp GELEN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

15.00-15.30 Kahve Molası

15.30-17.00 Patoloji Yorumlarıyla Kronik Hepatit C Olguları

Prof. Dr. Atahan ÇAĞATAY
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tekinalp GELEN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

 

AMAÇ VE YÖNTEM

Kursun amacı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, kendi  merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer biyopsisi yapmaya özendirilmesi, onlara bu konuda özgüven kazandırılması ve böylece kronik viral hepatit hastalarının izlenip tedavi edilmelerinin yaygınlaştırılmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için, kursiyerlerin, nispeten yüksek sayıda kronik viral hepatit infeksiyonu tanı, tedavi ve takibi  yapan bir  merkezdeki karaciğer biyopsisi uygulamasını bizzat yerinde görmesi sağlanmaktadır.

Kursiyerler, merkezine göre değişmek üzere, ya sadece ultrasonografi eşliğinde ya da kör biyopsi olarak, en az altı hasta üzerinde yapılan uygulamaları ve bu sırada yapılan açıklamaları, küçük gruplara bölünerek, yakından izlemekte ve bu sırada soru sorabilmektedir.

Ayrıca, gerçek olgular üzerinde, daha önceden bu olguların preparatlarını inceleyerek slaydlarını hazırlamış olan deneyimli bir patolog eşliğinde interaktif bir tartışma yapılmaktadır.

 

KATILIM KOŞULLARI

1. Kursa başvurmak için Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmak gerekmektedir.

2. Kurs, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına ve uzmanlık öğrencilerine yöneliktir.

3. Kursa 20 katılımcı kabul edilecektir.

4. Başvurular değerlendirilirken başvuru tarihi esas alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi 28 Eylül 2012’dir.

6. Başvuruların 20’yi geçmesi durumunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına öncelik tanınacaktır.

7. Kurs, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacaktır.

8. Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir.

9. Kursa katılım ücretsizdir.

10. Gereksinim duyan katılımcıların ulaşım giderleri karşılanacaktır.

11. Konaklamak zorunda olan katılımcılar otelde konaklayabilecektir.

 

5. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU
(12 Ekim 2012, Antalya)

BAŞVURU FORMU

Başvuru adresi: inan@akdeniz.edu.tr ve klimik@klimik.org.tr

Lütfen, ulaşım ve konaklama isteyip istemediğinizi ve asistansanız kaçıncı eğitim yılınızda olduğunuzla birlikte aşağıdaki iletişim bilgilerinizi belirtiniz.

ADI SOYADI:
UNVANI:
KURUMU:
GSM:
E-POSTA:
ULAŞIM (istenirse):
KONAKLAMA (istenirse):