Şifremi Unuttum

Klimik Yaz Okulu 2012: Enine Boyuna Cerrahi ve İnfeksiyonlar (14-16 Haziran 2012, Kuşadası-Aydın) Raporu

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA,

Derneğimiz ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Enine Boyuna Cerrahi ve İnfeksiyonlar konulu Klimik Yaz Okulu 2012, Kuşadası-Aydın’da 14 -16 Haziran 2012 tarihleri arasında Pine Bay Holiday Resort’ta gerçekleştirilmiştir.

Okula İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKM) uzmanlık öğrencisi ya da uzmanı 52 üyemiz katılmıştır. Bilimsel Programda 25 eğitici görev almıştır.

Okul süresince 15 oturum gerçekleştirilmiş; bunların 10’unda hastanelerdeki cerrahi konsültasyon hizmeti, birer İHKM ve cerrahi dal  eğiticisi tarafından, interaktif bir şekilde olgulara dayalı olarak canlandırılmıştır.

Okul sonunda katılımcılara eğiticilerin hazırlamış olduğu 113 sorudan oluşan bir yazılı sınav yapılmıştır. Sınava katılan 44 üyemizin doğru yanıt sayıları ve sınav soruları ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Yrd. Doç. Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK                                                    Yrd. Doç. Dr. M. Bülent ERTUĞRUL

Prof. Dr. Serhan SAKARYA