Şifremi Unuttum

4. Ultrasonografi Eşliğinde ve Serviste Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 22 Haziran 2012 Cuma Günü İzmir’de Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) tarafından 22 Haziran 2012 Cuma günü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4. Ultrasonografi Eşliğinde ve Serviste Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu düzenlenecektir. Kurs programı aşağıda belirtilmiştir.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE ve SERVİSTE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

09.00-09.15 Açılış

Uzm. Dr. Mehmet ÖZKAN
İzmir İl Sağlık Müdürü

Doç. Dr. Nejat AKSU
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Türk Klinik Mikrobiyoloi ve İnfeksiyon Hastalıkları
(Klimik) Derneği Başkanı

Doç. Dr. Şükran KÖSE
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

09.15-12.00 Karaciğer Biyopsisi Hakkında Teorik Bilgi ve Biyopsi Uygulaması

Uzm. Dr. Sabri ATALAY
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Gürsel ERSAN
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Serviste Üç Olguya Biyopsi
Uzm. Dr. Ayhan GÖZAYDIN
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Ultrasonografi Eşliğinde Üç Olguya Karaciğer Biyopsisi
Teorik Bilgi ve Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÜLCÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Radyoloji Anabilim Dalı

12.00-13.00 Öğle Yemeği

13.30-15.00 Laboratuvar ve Patolojik Yorumlarıyla Kronik Hepatit B Olgusu

Prof. Dr. Funda YILMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Celal AYAZ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloi Anabilim Dalı

15.00-15.30 HBV’de İlaç Direncinin Halk Sağlığı Üzerine Etkisi
Doç. Dr. Murat SAYAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Merkez Laboratuvarı PCR Ünitesi

15.30-16.00 Kahve Molası

16.00-17.30 Laboratuvar ve Patolojik Yorumlarıyla Kronik Hepatit C Olgusu

Prof. Dr. Funda YILMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Orhan YILDIZ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Şükran KÖSE
Düzenleme Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Düzenleme Komitesi Başkanı

Uzm. Dr. Sabri ATALAY
Sekreter

Uzm. Dr. Gürsel ERSAN
Sekreter

KATILIM KOŞULLARI

1. Kursa başvurmak için Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmak gerekmektedir.

2. Kurs, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına ve uzmanlık öğrencilerine yöneliktir.

3. Kursa 20 katılımcı kabul edilecektir.

4. Başvurular değerlendirilirken başvuru tarihi esas alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi 8 Haziran 2012’dir.

6. Başvuruların 20’yi geçmesi durumunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına öncelik tanınacaktır.

7. Kurs, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacaktır.

8. Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir.

9. Kursa katılım ücretsizdir.

10. Gereksinim duyan katılımcıların ulaşım giderleri karşılanacaktır.

11. Konaklamak zorunda olan katılımcılar otelde konaklayabilecektir.

ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE VE SERVİSTE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU
(22 Haziran 2012, İzmir)

BAŞVURU FORMU

Başvuru adresi: drsatalay@yahoo.com ve klimik@klimik.org.tr

Lütfen, ulaşım ve konaklama isteyip istemediğinizi ve asistansanız kaçıncı eğitim yılınızda olduğunuzla birlikte aşağıdaki iletişim bilgilerinizi belirtiniz.

ADI SOYADI:
UNVANI:
KURUMU:
GSM:
E-POSTA:
ULAŞIM (istenirse):
KONAKLAMA (istenirse):