Şifremi Unuttum

Türk Tabipleri Birliği Tüberküloz Raporu’nu Açıkladı

Sayın Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi,

Türk Tabipleri Birliği bugün İstanbul Tabip Odası’nda yaptığı basın açıklaması ile Tüberküloz Raporu‘nu kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye’de tüberküloz hastalığının görülme oranının dünya ölçeğine göre çok düşük olduğunun altı çizilerek son dönem uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bu tablonun ortadan kalkma riskiyle karşı karşıya olduğumuz vurgulandı.

Saygılarımızla.

Klmik Derneği Yönetim Kurulu

Basın metni için…

Rapor için…