Şifremi Unuttum

3. Ultrasonografi Eşliğinde ve Serviste Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 9 Mart 2012’de Konya’da Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU
 
Derneğimizin  Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) tarafından 9 Mart 2012 Cuma günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “3. Ultrasonografi Eşliğinde ve Serviste Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu” düzenlenecektir. Kurs programı aşağıda belirtilmiştir.
 
Saygılarımızla.
 
Klimik Derneği Yönetim Kurulu


ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE ve SERVİSTE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU
09.00-09.15            Açılış
                           
 Prof. Dr. Serdar GÖKTAŞ
                             Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Dekanı
                             Üroloji Anabilim Dalı 

09.15-12.00            Karaciğer Biyopsisi Hakkında Teorik Bilgi ve Biyopsi Uygulaması 
                             Prof. Dr. Onur URAL
                             Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi 
                             İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
                            
                             Serviste Üç Olguya Biyopsi 
                             Yrd. Doç. Dr. Şua SÜMER
                             Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi 
                             İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

                             Ultrasonografi Eşliğinde Üç Olguya Biyopsi
                             Yrd. Doç. Dr. Cengiz EROL
                             Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi 
                             Radyoloji Anabilim Dalı
 
12.00-13.00            Öğle Yemeği
 
13.30-15.00            Laboratuvar ve Patolojik Yorumlarıyla Kronik Hepatit B Olgusu
                             Doç. Dr. Ziya KURUÜZÜM
                             Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
                             İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

                             Doç. Dr. Kemal DENİZ
                             Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
                             Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 
15.00-15.30            Kahve Molası
 
15.30-17.00            Laboratuvar ve Patolojik Yorumlarıyla Kronik Hepatit C Olgusu
                             Yrd. Doç. Dr. Süda TEKİN-KORUK
                             Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 
                             İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 
                             Doç. Dr. Kemal DENİZ
                             Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
                             Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 


Prof. Dr. Onur URAL
Düzenleme Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Sıla AKHAN     

Düzenleme Komitesi Başkanı      
 
Yrd. Doç. Dr Nebahat DİKİCİ       
Sekreter
Yrd. Doç. Dr. Şua SÜMER
    
Sekreter               
 
 
KATILIM KOŞULLARI
 
1. Kursa başvurmak için Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmak gerekmektedir.
 
2. Kurs, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına ve uzmanlık öğrencilerine yöneliktir. 
 
3. Kursa 20 katılımcı kabul edilecektir. 
 
4. Başvurular değerlendirilirken başvuru tarihi esas alınacaktır. 
 
5. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2012’dir.
 
6. Başvuruların 20’yi geçmesi durumunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına öncelik tanınacaktır.
 
7. Kurs, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi’nde yapılacaktır.
 
8. Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir.
 
9. Kursa katılım ücretsizdir.
 
10. Gereksinim duyan katılımcıların ulaşım giderleri karşılanacaktır.
 
11. Konaklamak zorunda olan katılımcılar otelde konaklayabilecektir.
 
 
 
ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE ve SERVİSTE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU
(9 Mart 2012, Konya)
 
BAŞVURU FORMU
 
Başvuru adresi: onurural64@yahoo.com ve klimik@klimik.org.tr
 
Lütfen, ulaşım ve konaklama isteyip istemediğinizi ve asistansanız kaçıncı eğitim yılınızda olduğunuzla birlikte aşağıdaki iletişim bilgilerinizi belirtiniz.


ADI SOYADI:
UNVANI:
KURUMU:
GSM:
E-POSTA:
ULAŞIM (istenirse):
KONAKLAMA (istenirse):