Şifremi Unuttum

Karadeniz Bölgesi Kış Simpozyumu 16-17 Aralık’ta Samsun’da Gerçekleştirildi

 TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimiz  tarafından, kuruluşunun 25. yılında yurdumuzun 7 ayrı bölgesinde düzenlenen 7/25 etkinliklerinin yedinci ve sonuncusu olan Karadeniz Bölgesi Kış Simpozyumu 16-17 Aralık 2011 tarihlerinde Samsun’da başarıyla gerçekleştirildi.

"İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış" konulu simpozyuma katılan 60 dolayında katılımcı, üç oturum halinde Gebelik ve İnfeksiyonlar, Üriner Sistem İnfeksiyonları, Çocuk ve Erişkinde İmmünizasyon başlıklarını tartıştı.

Simpozyum sırasında Samsun ve diğer illerden katılarak Derneğimize güç veren üyelerimize ve katkılarını esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu