Şifremi Unuttum

Ege Bölgesi Kış Simpozyumu 9-10 Aralık 2011’de Manisa’da Gerçekleştirildi

 TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALİKLARİ DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimiz  tarafından, kuruluşunun 25. yılında yurdumuzun 7 ayrı bölgesinde düzenlenmekte olan 7/25 etkinliklerinin altıncısı olan Ege Bölgesi Kış Simpozyumu 9-10 Aralık 2011 tarihlerinde Manisa’da
başarıyla gerçekleştirildi.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı işbirliğiyle düzenlenen "Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar" konulu simpozyuma katılan 100 dolayında katılımcı, beş oturum halinde gerek eskiden beri sorun oluşturan gerekse son yıllarda gündeme gelen salgın hastalıkları tartıştı.

Simpozyumun düzenlenmesinde Prof. Dr. Özlem TÜNGER’in ve Yrd. Doç. Dr. Şebnem ŞENOL’un büyük emeği geçti. Kendilerine ve katkılarını esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu