Şifremi Unuttum

Akdeniz Bölgesi Kış Simpozyumu 3 Aralık Cumartesi Günü Mersin’de Gerçekleştirildi

 TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimiz  tarafindan, kuruluşunun 25. yılında yurdumuzun 7 ayrı bölgesinde düzenlenen 7/25 etkinliklerinin beşincisi olan Akdeniz Bölgesi Kış Simpozyumu 3 Aralık 2011 tarihinde Mersin’de başarıyla gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı işbirliğiyle düzenlenen Pnömoniler konulu simpozyumun programında Mersin Üniversitesi’nin yanı sıra İstanbul Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi’nden meslektaşlarımız görev aldılar.

Simpozyumun düzenlenmesinde Prof. Dr. Ali KAYA ve Doç. Dr. Gülden ERSÖZ‘ün büyük emeği geçti. Kendilerine ve katkılarını esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu