Şifremi Unuttum

15 Kasım 2011 Salı İstanbul Toplantısı – HIV/AIDS: Tanı ve Tedaviye Güncel Yaklaşım

 Sayın Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi,

2011-2012 döneminin İstanbul’daki ikinci aylık bilimsel toplantısı 15
Kasım 2011 Salı 
günü saat 18.30-20.00 arasında Pera Müzesi‘nde
yapılacaktır. Toplantının programını aşağıda veriyoruz. Toplantı
TTB-STE Kredilendirme Kurulunca 1.5 STE kredi puanı ile
kredilendirilmiştir.

Ayrıca önümüzdeki aylık toplantıların tarihlerini ve ayrıntılı
programlarını www.klimik.org.tr adresindeki Etkinlik Takvimi‘nde ya
da https://www.klimik.org.tr/page.aspx?menu=81 adresindeki Aylık
Bilimsel Toplantılar 
bölümünde bulabilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE
İNFEKSİYON HASTALIKLARI
(KLİMİK) DERNEĞİ
2011 – 2012
BİLİMSEL TOPLANTILARI

HIV/AIDS: Tanı ve Tedaviye
Güncel Yaklaşım

Simpozyum

15 Kasım 2011

Salı

18.30-20.00

Pera Müzesi
Meşrutiyet Caddesi, No. 65, Tepebaşı
İstanbul

PROGRAM

Simpozyum
18.30-20.00

Yöneten
Prof. Dr. Volkan Korten
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Epidemiyoloji
Uzm. Dr. Asuman İnan
Haydarpaşa Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yeni Tanılı Hastaya Yaklaşım
Uzm. Dr. Birgül Mete
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Tedavi Seçenekleri
Uzm. Dr. Fatma Sargın
Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tanı ve Direnç Sorunu
Doç. Dr. Fusün Can
Koç Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tartışma