Şifremi Unuttum

Türkiye Hekim Meclisi Toplandı

 

 

Türk Tabipleri Birliği internet sitesinden alınmıştır (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/thm-2861.html)

Türkiye Hekim Meclisi KHK’yi oyladı

12 Kasım 2011

thmAKP Hükümeti’nce TBMM by-pass edilerek çıkarılan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK”, Ankara’da toplanan Türkiye Hekim Meclisi’nde oybirliğiyle reddedildi.

Türkiye Hekim Meclisi, Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla, Türkiye’nin her yerinden gelen hekimler, tabip odaları ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinin katılımıyla bugün (12 Kasım 2011) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Salonu’nda toplandı. Toplantıya, milletvekilleri, siyasi partiler, sağlık meslek örgütleri ve sağlık sendikalarının temsilcileri de destek verdi.

Sağlık alanının yapısını temelinden değiştiren, sağlık alanını bütünüyle piyasaya teslim eden KHK’nin ilgili tarafların hiçbirinin görüşü alınmadan, kamuoyunda tartışılmadan, TBMM’yi de by-pass ederek, AKP Hükümeti’nin “ben yaptım oldu” anlayışıyla çıkarılması karşısında olağanüstü toplanan Türkiye Hekim Meclisi, Türkiye’de bir ilk olma özeliğini taşıyor.

KHK gündemiyle toplanan Türkiye Hekim Meclisi, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu’nun konuşmasıyla başladı. Eriş Bilaloğlu, bu olağanüstü tablo içinde olağanüstü bir toplantıya ihtiyaç duyulduğunu ve Türkiye Hekim Meclisi toplantısının bir hafta içinde organize edildiğini söyledi.

Bugünkü toplantının genel sağlık politikalarını konuşmak ya da ülke ve sağlık ortamına ilişkin siyasi değerlendirmeler yapmak amacıyla düzenlenmediğini belirten Bilaloğlu, bugünkü toplantıda Mayıs ayının başından bu yana AKP Hükümeti tarafından çıkartılan KHK’lerin, ama özellikle bir tanesinin konuşulacağını söyledi.

Bilaloğlu, 2 Kasım tarihinde yayımlanan KHK ile TTB yasasının birinci maddesinden “tabipliğin kamu ve kişi yararına yapılması” ifadelerinin çıkartıldığını belirterek, bu kavramın tedavülden kaldırıldığını, hekimlerden de bundan böyle kamu yararına hizmet vermesinin beklenmediğini aktardı. Bunun bugün başlamış bir durum olmadığını belirten Bilaloğlu, Türkiye’deki hekimlerin hep birlikte mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

Dr. Osman Öztürk, Dr. Bayazıt İlhan, Dr. Güzin Elitez’in katılımıyla Divan’ın oluşturulmasının ardından, TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Mehmet Zencir, söz konusu KHK’nin sağlık alanında nelere yol açtığını anlatan bir sunum yaptı. KHK’yi “Kanunsuz, Hukuksuz, Keyfi” olarak niteleyen Zencir, “Bu KHK’yi Türkiye’deki tüm sağlık emekçileri reddeder. Bu KHK’yi Türkiye’nin tüm emekçileri reddeder. Genişletilmiş meclislerde bu KHK’lerin değerlendirilerek, sağlık hizmetinin tekrar kamu yararına yapılır haline getirilmesi gerekir” diye konuştu.

KHK ile ilgili sunumun ardından, TBMM’de temsilcileri bulunan siyasi partilerin, sağlık meslek örgütleri ve sağlık sendikaları temsilcilerinin konuşmalarına geçildi.

CHP Mersin Milletvekili Dr. Aytuğ Atıcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Reşat Doğru, Türk Eczacıları Birliği adına Mukaddes Harmancı, Türk Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Süha Alpay, Türk Sağlık Sen Başkanı Önder Kahveci,  SES Başkanı Dr. Çetin Erdolu ve Dev-Sağlık İş Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun konuştuğu ilk bölümde, KHK’ye karşı sağlık alanının tüm bileşenlerinin birlikte mücadele etme kararlılığında olduğu vurgulandı.

Konuşmaların ardından, Divan TBMM’de görüşülemeyen KHK’yi lehte konuşma talebi olup olmadığını sorduktan sonra Türkiye Hekim Meclisi’nin oyuna sundu. Lehte konuşanın bulunmadığı KHK, oybirliğiyle reddedildi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen Türkiye Hekim Meclisi toplantısının ikinci bölümde ise tabip odalarının, uzmanlık derneklerinin temsilcileri, salonda bulunan hekimler, asistanlar, tıp fakültesi öğrencileri söz aldı. AKP Hükümeti’nin hukuksuz, hiç kimseyi, hiçbir kurumu tanımayan bu antidemokratik saldırısı karşısında, sağlık alanında top yekün mücadele edilmesi gerektiğinin vurgulandığı konuşmalarda, grev talebi de ağırlıklı olarak dile getirildi.

Fotoğraflar için…