Şifremi Unuttum

TTB-UDEK XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (25-27 Kasım 2011, Ankara)

———- Yönlendirilmiş ileti ———-
Kimden: Dilek ASLAN
Tarih: 1 Kasım 2011 07:04
Konu: XVII. TUEK Programı… Çalışma Grupları Genel Kurulu… Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayı

Sayın Başkan,
 
Bu yıl TTB-UDEK olarak Ankara Tabip Odası (ATO) işbirliği ve evsahipliğinde 25-26-27 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı programını düzenliyoruz.
Program ek te sizlere iletilmiştir.
Programa ayrıca;
http://ato.org.tr/#/duyurular/detay/88
ve
http://www.ato.org.tr/storage/announcements/2011/88/brosur_tuek_son.pdf  web adreslerinden de ulaşılabilir.
 
25 Kasım tarihinde TUEK ANA PROGRAMINDA görüleceği gibi saat 10.00-15.00 arasında  ÇALIŞMA GRUPLARI GENEL KURULUmuz var.
 
Bu program her zamanki gibi TTB-UDEK üyesi derneklerimizin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşmektedir.
Bu bağlamda sizlerden beklentimiz aşağıda ve aynı zamanda ek te de size iletilen grupların her birisi için temsilci ismi ve iletişim adreslerini bildirebilmenizdir.

GRUP ADI

KOLAYLAŞTIRICI

Etik Çalışma Grubu: Tam Gün Politikalarının Yarattığı Etik

Sorunlar

Dr. Osman İnci, Dr. Murat Civaner

İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu: Reçetelerde İlaç

Kısıtlamaları: Sorunlar ve Çözümler

Dr. Ersin Yarış, Av. Mustafa Güler

Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu:

Resertifikasyon-Kredilendirme

Dr. İskender Sayek, Dr. Sadık Kılıçturgay

Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu: Kanun

Hükmünde Kararname ve Toplum Sağlığına Etkileri

Dr. Dilek Aslan, Av. Ziynet Özçelik

E-Sağlık Çalışma Grubu: Sağlıkta Mobilite ve Mobil

Teknolojiler

Dr. Oğuz Dicle, Dr. Oğuz Söylemezoğlu, Dr. Mehmet Kitapçı, Dr. Osman Saka, Dr. Hakan Gülkesen

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu: Genel

Kurul Çalışmaları

Dr. Emre Huri, Dr. Yasemin Saygıdeğer, Dr. Mehmet Özgür Niflioğlu

Medya ile İletişim Çalışma Grubu: Medya İle "Doğru ve

Etkili" İletişim; Uzmanlık Derneklerinin Rolü ve Sorumluluğu

Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Ali Özyurt, Mutlu Sereli Kaan

Görev Grubu: Acillerde Yaşanan Şiddet ve Uzmanlık

Derneklerine Düşenler

Dr. Hasan Ogan, Dr. Gülrüz Ersöz

Çalışma grupları çalışmalarını organize edebilmemiz için bu isimleri ve iletişim adreslerini diaslan.dr@gmail.com ve zeynobike@gmail.com adreslerine eş zamanlı olarak 15 KASIM 2011 TARİHİNE KADAR iletebilmenizi bekliyoruz. Biz de bildirdiğiniz isimler üzerinden grup listelerini oluşturacağız, katılımcılarımıza katılacakları çalışma grupları ile ilgili ayrıntıları çalıştay öncesinde ulaştıracağız.
 
Sayın Başkan,
 
Kurultay sürecinde derneğinizin etkinliklerini poster olarak hazırlayıp kurultay alanında poster şeklinde sunabilmenizi de diliyoruz. Poster hazırlığı konusunda TUEK afişinde yönlendirme bulunmaktadır. Poster özetinzin kurultay kitabında yer alabilmesi de arşivlerimiz için çok değerlidir. Kurultay kitabında yer alacak olan poster özetlerinin 400 sözcüğü geçmemesi ve özetlerin yazarlar ve çalıştığı kurumları,amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler (en fazla 3 adet) içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 
Son olarak paylaşmak istediğimiz bir başka önemli konu da 25 Kasım 2011 tarihinde ÇALIŞMA GRUPLARI GENEL KURULU TAMAMLANINCA; saat 15.30-18.30 arasında Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayı’nı düzenlemekte olduğumuzdur. Bu programa da http://www.ato.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Programı ayrıca ek te de iletiyoruz.

 
Sizlere desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

 
Kurumsal olarak XVII. TUEK,  Çalışma Grupları Genel Kurulu ve Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayına katılımınızı çok önemsediğimizi bir kez daha hatıtlatır,XVII. TUEK ve Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayları afiş ve broşürlerine  web sayfanızda da yer verebilmenizi içtenlikle dileriz.
 
Saygılarımızla
 
Düzenleme Kurulu Adına,
Dilek Aslan, Selçuk Dağdelen
Kurultay Sekreterleri