Şifremi Unuttum

Transplant İnfeksiyonları

Editörlüğü Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Doç. Dr. Şükran Köse ve Doç. Dr. Rıza Hakan Erbay tarafından yapılan TRANSPLANT İNFEKSİYONLARI adlı kitap, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği yayınlarından biri olarak Haziran 2011 tarihinde basılmıştır.

TRANSPLANT İNFEKSİYONLARI kitabı, hematopoetik kök  hücre ve solid organ nakli sonrasında karşımıza çıkabilecek bakteriyel, viral ve fungal infeksiyonların epidemiyolojisi, tanı ve tedavisi yanında, bu infeksiyonların önlenmesine yönelik stratejileri de kapsayarak, klinisyenlere güncel, pratik bir referans kitap olacak şekilde tasarlanmıştır. Kitap, alanında çok değerli bilim insanları tarafından yazılmış 38 bölümden oluşmaktadır. Kitabın temini için Astellas Pharma İlaç Tic. San. A.Ş ile temasa geçilebilir ya da Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği Genel Sekreteri Dr. Gürsel Ersan’a ulaşılabilir (ersangursel@gmail.com).