Şifremi Unuttum

26 Ekim 2011 Çarşamba Ankara Toplantısı

Sayın Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi,

2011-2012 döneminin Ankara’daki ilk aylık bilimsel toplantısı 26 Ekim
2011 Çarşamba
günü saat 17.00-18.30 arasında Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Morfoloji Binası Sarı Salon
‘da yapılacaktır. Toplantının
programını aşağıda veriyoruz. Toplantı TTB-STE Kredilendirme Kurulunca
1.5 STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Ayrıca önümüzdeki aylık toplantıarın tarihlerini ve ayrıntılı programlarını
https://www.klimik.org.tr adresindeki Etkinlik Takvimi‘nde ya da
https://www.klimik.org.tr/page.aspx?menu=81
adresindeki Aylık Bilimsel Toplantılar bölümünde bulabilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE
İNFEKSİYON HASTALIKLARI
(KLİMİK) DERNEĞİ
2011 – 2012
BİLİMSEL TOPLANTILARI

Yeni Yasal Düzenlemeler
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Alanına Neler Getiriyor? Neler Götürüyor?

Simpozyum

26 Ekim 2011

Çarşamba

17.00-18.30

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Binası Sarı Salon
Ankara

PROGRAM

Simpozyum
17.00-18.30

Yöneten
Prof. Dr. Firdevs Aktaş
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi
Prof. Dr. Fatma Ulutan
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Performansa Göre Ücretlendirme
Doç. Dr. Güven Çelebi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
Prof. Dr. Alpay Azap
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tartışma