Şifremi Unuttum

Klimik Güz Okulu 2011 (12-16 Ekim 2011, Konya) Raporu

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

 

Klimik Güz Okulu 2011, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği ve Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı işbirliğiyle 12-16 Ekim 2011 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilmiştir.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutladığı 2011 yılı içinde 7 bölgede 7 etkinliği hedefleyen 7/25 sloganıyla yola çıkmış ve bilimsel programlar çerçevesinde düzenlediği “Okul”larından Klimik Güz Okulu 2011’i  Konya’da düzenlemiştir. Böylece bir Klimik Okulu, Selçuklu başkenti olan ve Hz. Mevlana’nın şehri olarak bilinen Konya’da katılımcıları birbirleriyle buluşmuştur. Okul’a 50 katılımcı ve 28 eğitici olmak üzere toplam 78 kişi katılmıştır.

Klimik Güz Okulu 2011’de “Olgularla Sorunlu İnfeksiyonlar” başlığı altında, en sık karşılaşılan infeksiyonların tanı, tedavi ve izlemi olgular eşliğinde, katılımcıların da aktif olarak sunumda yer aldığı key pad soruları ile tartışılmıştır. Konular deneyimli konuşmacılar tarafından ele alınmış, dersler sadece güncel literatür bilgilerinin değil, eğiticilerin kendi deneyimlerini de aktardıkları aktif oturumlar halinde işlenmiştir.

Klimik Derneği’nin Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) 2005 yılından bu yana her yıl teorik sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yeterlilik (board) sınavları yapmaktadır. Okul süresince gün sonunda o gün içinde anlatılan tüm derslerin değerlendirilmesi amacıyla, key pad ile hazırlanmış gün sonu sınavları yapılarak sorular tartışmaya açılmıştır. Okulun son günü oturumların sonunda okul sonu değerlendirme sınavı yapılarak katılımcıların başarıları değerlendirilmiştir. Bu sınavların İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Sınavı’na girmek isteyenlere yol gösterici olması hedeflenmiştir.

Okul sonu sınavda katılımcılardan 11’i 80-90 puan, 22’si 70-80 puan ve 14’ü 60-70 puan alarak okulu başarı ile tamamlamıştır.

Okul süresince işlenen ders sunuları okul bitiminde kitap ve CD halinde tüm katılımcılara verilmiştir.

Bilimsel aktivitelerin yanı sıra sosyal aktivitelere de yer verilen Klimik Güz Okulu 2011’de Konya ve çevresinde bulunan tarihi ve doğal güzellikleri içeren geziler düzenlenmiştir. Okulun ikinci günü Mevlana gezisi, sema gösterisi ile Hz.Mevlana’nın öğretileri ve hayatı hakkında bilgi edinilmiş, üçüncü gün Çatalhöyük gezisi ile tarihteki en eski yerleşim birimi hakkında bilgi edinilmiş ve dördüncü gün ise Selçuklu tarihinde küçük bir gezintiye çıkılarak tarihi mekânlar hakkında bilgi sahibi olunmuştur.

Bir araya gelerek bilgiyi birlikte çoğaltabilmek, paylaşımları artırabilmek amacıyla düzenlenen Klimik Güz Okulu 2011’in başarıyla tamamlandığını bildirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

 

Saygılarımızla. 

 

 

Prof.Dr.Onur URAL                 Yrd.Doç.Dr.Nebahat DİKİCİ             Yrd.Doç.Dr.Şua SÜMER

   Selçuk Üniversitesi                           Selçuk Üniversitesi                     Selçuk Üniversitesi

 Selçuklu Tıp Fakültesi                      Selçuklu Tıp Fakültesi               Selçuklu Tıp Fakültesi

İnf.Hast.ve Klin.Mikr. AD              İnf.Hast.ve Klin.Mikr. AD         İnf.Hast.ve Klin.Mikr. AD

          Başkanı                                           Öğretim Üyesi                            Öğretim Üyesi