Şifremi Unuttum

Klimik Bülten Yeniden

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin etkinliklerini tanıtmak, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKM) uzmanlık dalına ilişkin haberleri iletmek,  Çalışma Gruplarının raporlarını yayımlamak,  üyelerin akademik terfilerini duyurmak ve ortak sorunlara üyelerle birlikte çözümler aramak üzere yola çıkıp üç yıl boyunca önemli bir gereksinimi karşılayan Klimik Bülteni, 10 yıldan beri yayımlanmıyordu.

Anımsayanlarınız olacaktır, Klimik Bülteni  ilk kez 13 yıl önce yayımlanmaya başlamıştı. O sıralarda yalnız bilimsel yayın organımız olan Klimik Dergisi vardı.  İnternet ülkemizde şimdiki yaygınlığından çok uzaktı.  Derneğin bugünkü gibi bir internet sitesi yoktu; bir e-posta iletişim grubu henüz kurulmamıştı.

Dernek için, üyeleri arasında yeni bir yazılı iletişim ağı kurulmasının gerektiği bir dönem söz konusuydu. O koşullarda yayın yaşamına başlayan Klimik Bülteni, yalnız Dernek üyelerine değil,  ilgili olabilecek pek çok resmi ve özel kurum ve kuruluşa da ulaştırıldı. İHKM dalıyla ilgili olarak Dernek görüşlerinin savunulmasına ve bunların ilgililere iletilmesine aracılık etti. Klimik Bülteni ‘nin Derneğin internet sitesinden ulaşılabilir durumda olan dolu dolu diyebileceğimiz toplam 11 sayısı yayımlandı.  Ancak bir yandan Derneğin internet sitesinin kurulması ve gelişmesi, bir yandan da kurulan [klimik] e-posta iletişim grubuna kaydolan üyelerin giderek artması, iletişim ağının  “kağıt üzerinde” olması gerekliliğini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Klimik Bülteni  ayda bir çıkmasını planladığımız bir e-bülten olarak yeniden karşınızda. Bu kez teknik olanakları daha etkin biçimde kullanmaya ve görselliğe daha fazla önem vermeye çalışacağız. İçeriğini ise Dernek organlarının ve çalışma gruplarının duyuru, rapor ve haberleri kadar, üyelerimizden gelecek katkılarla da çeşitlendirmek istiyoruz. Bundan sonraki sayımızın daha güzel olması için önerilerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Başkanı