Şifremi Unuttum

Biz Nasılız? İnfeksiyon Hastalıkları Alanında Bilimsel Yazı Üretimimizin Komşu Ülkelerle Karşılaştırılması

Biz Nasılız?: İnfeksiyon Hastalıkları Alanında Bilimsel Yazı Üretimimizin Komşu Ülkelerle Karşılaştırılması

“Biz acaba nasılız” sorusunu çok severiz. Bu topraklarda, Asya ile Avrupa arasında yaşıyor olmaktan kaynaklı olsa gerek. Bir Avrupa’ya bakarız, bir de Asya’ya, sonra hemen komşularımıza. Yeniden çıkmaya başlayan bültenimizde, özellikle alanımızdaki bilimsel yayın performansımızı karşılaştıracağımız yazılara yer vereceğiz.

Acaba, infeksiyon hastalıkları alanında komşularımıza göre üretimimiz nasıl seyrediyor?

Bu soruyu yanıtlamak için 4 ülke seçildi. Komşularımızdan Suriye, Irak, Ermenistan, Gürcistan ve Bulgaristan’ın yayın sayısı çok düşük olduğu için Türkiye ile birlikte toplam 4 ülkenin değerlendirilmesi uygun görüldü. Son 15 yılın infeksiyon hastalıkları alanındaki yayın üretimi Tablo 1’de gösterildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

  1. İran’ın özellikle 2004 yılından itibaren ciddi bir atak yaptığı görülmektedir. Hatta İran, bu indekse göre, infeksiyon hastalıkları yayınları açısından 2008 itibariyle Türkiye’nin önüne geçmiş bulunuyor.
  2. İtalya, coğrafi komşumuz olmasa da, tarihsel ve bölgesel açıdan yakın olduğumuz bir ülke. İnfeksiyon hastalıklarında üretilen yayın sayısı bakımında yaklaşmış durumdayız ama sitasyon açısından İtalya’nın çok gerisindeyiz. Yayın sayımız da 2000.
  3. Yayın sayısı açısından Yunanistan’ın önündeyiz ama sitasyon sayısında da maalesef İtalya örneğinde olduğu gibi geriye düşmekteyiz.

Burada yer alan değerlendirmeler, sadece bir şirketin topladığı bilgiler çerçevesinde yapıldığı için eksik olabilir. Ancak yine de fikir vermesi için yeterlidir.

Sonuç olarak, yayın sayımızı özellikle 2000 yılından sonra ciddi bir şekilde artırmışız. Ama 2006-2008 yıllarında inişe geçmişiz. Belki de mecburi hizmete gidişin bir rolü olabilir ama meslektaşlarımızın da görüş ve önerileriyle tartışılması gerekir. Ayrıca, daha fazla sitasyon almayı önemsemeliyiz. Bunun için de daha kaliteli ve yeniliklere yönelik bilimsel çalışmalar yapmalıyız. Daha çok çalışmalıyız.

Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Genel Sekreteri


Kaynak

SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank.
Retrieved August 10, 2011, from http://www.scimagojr.com

SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank nedir?
SCImago, bilimsel dergileri ve ülkeleri bilinen temel kriterlere göre sınıflayan bir şirkettir. Dergiler ve ülkelerin karşılaştırıldığı bu temel kriterler, toplam yazı (döküman) sayısı, refere edilebilir yazı sayısı, sitasyon ve yazı başına ortalama sitasyon ve H indeksinden oluşmaktadır. Tıpkı Science Citation Index gibi yoğun bir çalışma sonucunda, ülkeler ve dergiler sürekli izlenebilmektedir. Kullanılan index SJR olarak bilinmektedir ve Scopus indeksi de kullanılmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’den aralarında KLİMİK Dergisi de dahil olmak üzere toplam 74 dergi izlenmektedir.