Şifremi Unuttum

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te Yeni Değişiklikler Yapıldı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 3 Ağustos 2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğe ulaşmak için [tıklayınız].

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu