Şifremi Unuttum

Klimik Yaz Okulu 2011 (1-5 Haziran 2011, Şanlıurfa) Raporu

 6 Haziran 2011, Pazartesi

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanlığına,
 
Klimik Yaz Okulu 2011, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı işbirliğiyle 1-5 Haziran 2011 tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirilmiştir.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutladığı 2011 yılı içinde 7 bölgede 7 etkinliği hedefleyen 7/25 sloganıyla yola çıkmış ve bilimsel programlar çerçevesinde düzenlediği “Okul”larından Klimik Yaz Okulu 2011’i  Şanlıurfa’da düzenlemiştir. Böylece bir Klimik Okulu, dünyanın en eski şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da  “Bin Yıl Kadar Köklü” Harran Okulu ile buluşmuştur. Okul’a 34 katılımcı ve 20 eğitici olmak üzere toplam 54 kişi katılmıştır.
Klimik Yaz Okulu 2011’de “İnfeksiyon Hastalıklarında Güncel Sorunlar ve Çözümleri” başlığı altında, başta Şanlıurfa’nın da içinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha sık görülen sıtma, layşmaniyaz, bruselloz, paraziter infeksiyonlar, tetanos, kuduz olmak üzere, pek çok sorun oluşturan yeni ve yeniden gündeme gelen infeksiyonlar tartışılmıştır. Konular deneyimli konuşmacılar tarafından ele alınmış, dersler sadece güncel literatür bilgilerinin değil, eğiticilerin kendi deneyimlerini de aktardıkları aktif oturumlar halinde işlenmiştir. Klimik Derneği’nin Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) 2005 yılından bu yana her yıl teorik sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yeterlilik (board) sınavları yapmaktadır. Yaz Okulu sırasında gerek gün sonu gerekse okul sonu hazırlık sınavları yapılmış, özellikle bu sınava girmek isteyen uzmanlarımıza ve uzmanlık eğitiminin sonuncu yılında olan tıpta uzmanlık öğrencilerimize yol gösterici olmuştur.
Okul süresince her dersin başlangıcında katılımcılara konuyla ilgili 10 soruluk bir ön test yöneltilmiş, gün sonunda da o gün içinde anlatılan tüm derslerin değerlendirilmesi şeklinde yine 10’ar soruluk son test uygulanmıştır. Bir sonraki gün, gün sonu değerlendirmelerinde ön ve son testlerin sonuçları, katılımcılarla paylaşılmıştır. Her dersin ön test ve son test sonuçlarındaki istatistiksel değişim hesaplanmıştır. Buna göre her dersin yüzde cinsinden başarı puanları aşağıdaki gibidir:
 

Dersin adı Ön test (%) Son test (%) Dersin adı Ön test (%) Son test (%)
Tularemi 68.0 89.3 Akciğer dışı tüberküloz 44.6 72.6
Trişinelloz 79.9 96.7 Bağırsak parazitleri 63.5 85.1
Layşmaniyaz 53.7 76.5 Sıtma 56.3 78.4
Bruselloz klinik 75.0 86.6 Bruselloz tedavi 81.2 96.7
Şarbon 45.0 86.0 Kronik HBV 37.1 46.7
Kronik HCV 55.8 82.2 Yeni antibiyotikler 91.5 95.3
Antifungal ajanlar 58.3 70.6 Tetanos 72.2 90.2
Kronik osteomyelit 45.8 79.0 Yeni infeksiyonlar 42.4 63.4
Hastane infeksiyonları 80.0 86.4 Kuduz 38.8 62.5

 
Ön ve son test sonuçlarından da görüldüğü üzere katılımcıların ders sonu değerlendirmelerinde yüzde başarı puanlarında belirgin artışlar olmuştur.
Okulda katılımcıların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar tek tek gündeme alınmış, çözüm geliştirilmesi için fikir alış verişleri yapılmıştır. Uzman hekimlik yapmakta olan katılımcılar;
1. Döner sermayedeki eşitsizlikler ve bunun çalışma barışını yok etmesi
2. Çoğu hastanede uzman fazlalığı nedeniyle ortalamadan alamama
3. Çalıştıkları hastanelerden bazılarında mikrobiyoloji laboratuvarına girememe ve istedikleri ölçüde yararlanamama
4. Poliklinikte hasta takipleri sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “paket fiyat” uygulamaları nedeniyle hastalarına yeterli hizmet sunulamaması
5. İnfeksiyon kontrol komitelerinde diğer üyelerin aktif çalıştırılamaması
6. İnfeksiyon risklerinin belirlenmesi
7. Bazı hastanelerde pratisyen hekim yokluğu nedeniyle acil servislerde çalıştırılma gibi sorunları gündeme getirmişlerdir.
 
Uzmanlık eğitiminin sonuna yaklaşan uzmanlık öğrencileri ise;
1. Özellikle asistan sayısının azalması ve buna bağlı nöbetlerin artması
2. Uzmanlık eğitimi veren kurumlardaki kadroların belirlenmesinde uzmanlık derneğimizce çalışmalar yapılması
3. Uzmanlık eğitiminin daha standart hale getirilerek bazı kurumlarda yetersiz kalan konuların dengeli şekilde öğretilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.
Genel olarak tüm katılımcılar, uzmanlık alanımızda iş tanımlamasının olmamasından kaynaklanan çok farklı işlerle uğraşıldığını ve emek üretimlerinin ücretlendirilmediğini belirtmişlerdir. Ayrıca performans uygulamalarının bu tür etkinliklere (okul, kongre, bilimsel sunular vb.) katılımı azalttığını, ücret kesintilerinin bilimsel aktivitelerde uygulanmasının kaldırılması gerektiğini vurgulamışlardır.
Okul süresince işlenen ders sunuları ve çekilen fotoğraflar okul bitiminde isteyen tüm katılımcılarla paylaşılmıştır.
Bilimsel aktivitelerin yanı sıra sosyal aktivitelere de yer verilen Klimik Yaz Okulu 2011’de Şanlıurfa ili ve çevresinde bulunan tarihi ve doğal bölgelere geziler düzenlenmiştir. Tarihi Harran Evleri, on bir bin yıllık Göbeklitepe ve Balıklıgöl gezilerinde yüzyıllar öncesine gidilmiş, Şanlıurfa ilimize özel “Sıra Gecesi”nde de derslerin yorgunluğu atılmaya çalışılmıştır.
Bir araya gelerek bilgiyi birlikte çoğaltabilmek, paylaşımları artırabilmek amacıyla düzenlenen Klimik Yaz Okulu 2011’in başarıyla tamamlandığını bildirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Saygılarımızla. 
 

Yrd. Doç. Dr. Bülent ERTUĞRUL
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Süda TEKİN KORUK
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Başkanı