Şifremi Unuttum

Klimik Derneği Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK)’nun 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2011’de 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Starlight Convention Center, Manavgat-Antalya) sırasında yapıldı

Toplantıda IV. Dönem Yürütme Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Ayşe Yüce, Prof. Dr. Oral Öncül, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Uzm. Dr. Taner Yıldırmak, Prof. Dr. Serhan Sakarya, Prof. Dr. Onur Ural, Doç. Dr. Aysel Çelikbaş ve Prof. Dr. Mehmet Bakır; Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Uzm. Dr. Saadet Yazıcı, Prof. Dr. Fatma Sırmatel ve Prof. Dr. Fatma Ulutan seçildi.

Yürütme Kurulu ilk toplantısında Prof. Dr. Ayşe Yüce‘nin Başkan, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu‘nun Başkan Yardımcısı ve Prof. Dr. Oral Öncül‘ün Genel Sekreter olarak görev yapmasını kararlaştırdı.

Seçilen üyelerimizi kutlar, başarılı bir çalışma dönemi dileriz.

Genel Kurul Toplantısına katılma olanağı bulan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Belgesi sahibi üyelerimize de içtenlikle teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu