Şifremi Unuttum

Türk Tabipleri Birliği’nden: Çok Ses Tek Yürek!

Kimden: TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu <yonetim@ttb.org.tr>
Tarih: 10 Şubat 2011 13:13
Konu: TTB Merkez Konsey Güzel Bir Çalışmaya İmza Attı.. Çok ses, tek yürek!
Kime: klimik@klimik.org.tr

Sayın Başkan,

Sizlerle paylaşmak istediğimiz bir konuyu dikkatlerinize sunuyoruz:

TTB Merkez Konsey tarafından güzel bir çalışma başlatıldı: Çok ses, tek
yürek!

Bu çalışma aslında biz hekimlerin birlikte hareket edebilmemiz, kendimizi
bir arada hissedebilmemiz için yaratıcılığımızı öne çıkaran, biraz heyecan
boyutu da olan değerli ve aynı zamanda renkli bir çalışma…

Uzmanlık derneklerimizin değerli üyelerinin bu çalışmaya katılması ÇOK SES
TEK YÜREK çalışmasına güç katacak…

Lütfen ayrıntıları
http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/179-ttb/2408-13mart web adresinde
olan bu değerli çabaya destek veriniz..

*Üyelerinize duyurunuz…*

Teşekkürlerimizle,

Saygılarımızla,

Dilek Aslan
TTB-UDEK Genel Sekreteri
 

coksestekyurekÇok ses, tek yürek çalışması Mart ayında hekimlerin sesi olacak. Nejat Yavaşoğulları, Bulutsuzluk Özlemi’nin unutulmaz parçası "Sözlerimi Geri Alamam"ı hekimler söyleyecek. "Sözlerimi Geri Alamam" hekimlerin ortak şarkısı olacak. Sesimizin daha güçlü çıkması için, sesimizin duyulması için, hekim dayanışması için siz de katılın, siz de söyleyin!                                                        Ayrıntılar için: http://www.coksestekyurek.org/