Şifremi Unuttum

Klimik Güz Okulu 2010 (3-6 Kasım 2010, Çeşme-İzmir) Raporu

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği
Yönetim Kurulu Başkanlığına,
 
 
                                                                                       6 Kasım 2010, Cumartesi
 
Klimik Güz Okulu 2010, 03 – 06 Kasım 2010 tarihleri arasında Süzer Sun Dreams Hotel Çeşme, İzmir’de 69 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı ve 36 eğitici ile gerçekleştirilmiştir.
 
            Klimik Güz Okulu 2010’da “Akılcı Antimikrobik Kullanımı – Olguya Dayalı Yaklaşım” başlığı altında antibakteriyel, antifungal ve antiviral ajanlar interaktif zeminde tartışılmıştır. Ders katılımı üst düzeyde olup interaktif tartışmalar gün sonunda yapılan genel tartışmalarla sürdürülmüştür. Klimik Güz Okulu 2010’da gün içerisinde yapılan değerlendirme testleri ile katılımcıların konu anlatımı öncesi ve sonrasında bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Bu testler ile Klimik Güz Okulu 2010’da konu anlatımlarının katılımcılara yararlı olup olmadığı değerlendirilmiştir.
 
Değerlendirme testlerine 04 – 05 Kasım 2010 tarihlerinde konu anlatımı öncesi 55 ve 47, konu anlatımı sonrası da 53 ve 56 katılımcı iştirak etmiştir. 04 Kasım 2010 tarihinde yapılan Değerlendirme Testi’nde konu anlatımı öncesinde kişi başı ortalama puan 10 test sorusu için 4.3, konu anlatımı sonrasında 8.4 olarak ölçülmüştür. Bu sınavlarda katılımcıların 2’si başarılarını 1 puan, 10’u 2 puan, 4’ü 3 puna, 4’ü 4 puan, 4’ü 5 puan ve 1 katılımcı da 7 puan arttırmıştır. Böylece her iki sınava da katılmış olan 25 katılımcıdan 25’inde de ölçü ve değerlendirme test sonucu, konu anlatımının yeterli düzeyde gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur (%100).
 
05 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilen değerlendirme testinde konu anlatımı öncesi ortalama puan 10 üzerinden 5.4, konu anlatımı sonrası da 9.2 olarak ölçülmüştür. Bu sınavlarda katılımcıların başarıları 4 katılımcıda 1 puan, 6 katılımcıda 2 puan, 5 katılımcıda 3 puan, 8 katılımcıda 4 puan, 8 katılımcıda 5 puan, 6 katılımcıda 6 puan ve 3 katılımcıda 7 puan artış göstermiştir. Böylece her iki sınava da katılmış olan 40 katılımcının 40’ında da konu anlatımlarının bilgi düzeyini arttırdığını göstermektedir (%100).
 
Klimik Güz Okulu 2010’da bilimsel programın yanı sıra sosyal program da katılımcılarının ilgisini çekmiştir. Gün sonunda gösterimde bulunan güncel filmlerin yer aldığı sinema saati ve canlı müzik dinletisi gerçekleştirilmiş, 5 Kasım 2010 tarihinde de Çeşme, Çeşme Kalesi ve Alaçatı sosyal kültür gezisi düzenlenmiştir.
 
Klimik Güz Okulu 2010’da kapanış töreni esnasında katılımcılara Okul kitabı ve CD leri dağıtılmış, Okul hakkında düşünce ve önerileri alınmıştır. Katılımcılar Klimik Güz Okulu 2010’nun başarılı olduğunu, bilgi paylaşımı ve eğitim sürecinin kendileri açısından oldukça yararlı olduğu görüşlerini dile getirmiştir.
 
Klimik Güz Okulu 2010’na ilaç sanayinin çeşitli kuruluşları da, sponsorluk desteğinde bulunmuştur. Bu firmalar Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences İlaç, Janssen Cilag Türkiye, Koçak Farma İlaç, MSD Türkiye, Novartis, Pfizer İlaçları ve Roche Müstahzarları olup, isimleri okul süresince bir panoda sergilenmiş,  stand kurarak tanıtım faaliyetlerinde bulunma fırsatları verilmiştir.
  
                Klimik Güz Okulu 2010’da Süer Turizm Seyahat Acentası, organizasyon şirketi olarak görev yapmıştır. Organizasyon firması, Okulun hazırlık ve gerçekleştirildiği süreç boyunca başarılı ve disiplinli çalışmaları ile herhangi bir aksaklık yaşanmamasında büyük katkı sağlamıştır. Klimik Güz Okulu 2010, 06 Kasım 2010’da kapanış töreni, katılım belgesi ve teşekkür belgesi dağıtımı ile başarıyla son bulmuştur.
 
                Bilgilerinize arz olunur.
 
 
            Prof. Dr. Oral ÖNCÜL                      Prof. Dr. Necla TÜLEK                                  Prof. Dr. Çağrı BÜKE
            Klimik Güz Okulu 2010                    Klimik Güz Okulu 2010                                  Klimik Güz Okulu 2010
            Genel Sekreter                                 Genel Sekreter                                               Genel Sekreter