Şifremi Unuttum

Sağlık Bakanlığı’ndan Doktorların Mesleki Sorumluluk Sigortasına İlişkin Son Açıklama

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Sağlik Bakanlığı Doktorların Mesleki Sorumluluk Sigortasına ilişkin bugün aşağıdaki açiklamayı yaptı.

Bakanlığın açıklamasına ulaşmak için [tıklayınız].

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

 

Doktorların Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bilindiği üzere,5947 sayılı Üniversite ve Sağlık personelinin Tam Gün çalışmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun,tabiplerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğuna ilişkin hükmü 30.07.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Buna ilişkin tebliğ ve mesleki sorumluluk sigortası genel şartları da aynı tarihte uygulamaya girmiştir.

 

Yaklaşık 134.000  tabibimizin aynı gün bu sigortayı yaptırmasının mümkün olmadı gerçeğinden hareketle uygulamada bu güçlük ve fiili imkansızlığın dikkate alınacağı açıktır.Ancak tabiplerimizin en kısa zamanda mesleki sorumluluk sigortalarının yaptırmaları gerekmektedir.