Şifremi Unuttum

Danıştay 5.Dairesi, Anayasa Mahkemesi Kararıyla İlgili Bakanlık İşlemine İlişkin Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Anayasa Mahkemesi’nin Tam Gün Yasasına ilişkin kararıyla ilgili Sağlık Bakanlığı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a başvuran Türk Tabipleri Birliği’nden bugün yapılan açıklamada Danıştay 5. Dairesi’nin kararını verdiği ve hekimlerin 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren de kamu kuruluşlarındaki mesailerinin bitiminde mesleklerini başka yerlerde de yapabilecekleri bildirildi.

TTB’nin açıklamasına ulaşmak için [tıklayınız].

Danıştay 5. Dairesi Karar Metnine ulaşmak için [tıklayınız].

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu