Şifremi Unuttum

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Yayımlandı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 21 Temmuz  2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Risk Grupları Tablosunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalının Grup 3‘te yer aldığı Tebliğe ulaşmak için [tıklayınız].

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu