Şifremi Unuttum

TTB, Anayasa Mahkemesi Kararını Yorumlayan Sağlık Bakanını Yanıtladı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan Basın Açıklaması’nda Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra, Üniversitede olsun Sağlık Bakanlığı’nda olsun kamuda çalışan hiçbir hekimin muayenehanesini kapatmaya, işyeri hekimliğini bırakmaya veya ikinci görevinden ayrılmaya zorlanamayacağı belirtildi.

Basın Açıklamasına ulaşmak için [tıklayınız].

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu