Şifremi Unuttum

Sağlık Bakanlığı’ndan Tam Gün Kanunu İle İlgili Basın Açıklaması

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Kamuoyunda Tam Gün Kanunu olarak bilinen kanun hakkında  Anayasa Mahkemesince verilen karar bugün açıklandı. Bu karar ile  Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında döner sermaye ek ödemesi ile ilgili madde;  üniversite öğretim üyelerinin yükseköğretim kurumları dışında  çalışma yasağına ilişkin cümle ile birlikte Kanunun 7. Maddesi de iptal edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, bu son kararın hekimlerimizin özel sağlık kuruluşları arasında herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın çalışabilecekleri sonucunu ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan doktorların muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmasının mümkün bulunmadığı ve bu uygulamanın 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden bugün yapılan açıklama için [tıklayınız].

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu