Şifremi Unuttum

Kısmen İptal Edilen “Tam Gün” Yasasına İlişkin TTB Açıklaması

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Kamuoyunda “Tam Gün” yasası olarak bilinen Kanun’un bazı maddelerinin iptalini isteyen davada Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karar Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından değerlendirildi.

TTB’nin davaya ilişkin açıklaması için [tıklayınız].

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu