Şifremi Unuttum

TTB Tam Gün Yasası ile İlgili Olarak 14 Temmuz’da Sözlü Açıklama İçin Anayasa Mahkemesi’ne Gidiyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Anayasa Mahkemesi’nin “tam gün” yasası ile ilgili olarak TTB Merkez Konseyi Başkanı ve yöneticilerini 14 Temmuz 2010 günü saat 9.30’da, sözlü açıklama için çağırdığı açıklandı.

TTB’den yapılan açıklamada hekim emeğinin ucuzlatılmaması, emekliliğe yansıyan temel ücretlerin iyileştirilmesi, güvenceli çalışma ve hekimlerin özlük haklarının korunması yönündeki görüşlerin dile getirileceği belirtiliyor.

Haberin ayrıntıları için [tıklayınız].

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu