Şifremi Unuttum

Tıpta Uzmanlık Kurulu Uzmanlık Dallarının Rotasyonlarını ve Sürelerini Belirledi

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Tıpta Uzmanlık Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği‘nin Kurulun Görevleri başlıklı 7/ç başlıklı maddesi hükümlerine göre Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen tıpta uzmanlık dallarının rotasyonları ve sürelerine ulaşmak için [tıklayınız].

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün bu rotasyonların uygulanmasına ilişkin 5 Temmuz 2010 tarihli açıklaması için [tıklayınız].

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu