Şifremi Unuttum

TTB’den KKKA Raporu

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Türk Tabipleri Birliği,  Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin (KKKA) ülkemizde ve dünyada yaygınlık ve dağılımını, risk gruplarını, korunma, tanı ve tedavi yaklaşımlarını, tedavinin etik yönden değerlendirilmesini ve sağlık çalışanlarının sağlığı boyutlarını tartışan ayrıntılı bir rapor hazırladı.

48 sayfalık bir kitapçıkta toplanan rapor, 7 Haziran 2010 Pazartesi günü, Türk Tabipleri Birliği KKKA Bilimsel Değerlendirme Kurulu, Ankara Tabip Odası ve TTB Merkez Konseyi’nce düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Basın açıklamasına ulaşmak için [tıklayınız].

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu