Şifremi Unuttum

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Yayımlandı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği  25 Mart 2010 tarih ve 27532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu