Şifremi Unuttum

Klimik Derneği’nden 9th ESCMID Summer School (3-9 Temmuz 2010, Türkiye) İçin Katılım Desteği

 
TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

3-9 Temmuz 2010 tarihlerinde, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin ülkemizde düzenlediği 9th ESCMID Summer School [tıklayınız] için üç üyemize, Derneğimizce katılım desteği sağlanacaktır. Aşağıdaki başvuru koşullarını karşılayan üyelerimizin başvurularını gerekli belgelerle birlikte 1 Mart 2010* tarihinden önce klimik@klimik.org.tr adresine göndermesini rica ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu


 
Başvuru Koşulları
 
1) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKM) uzmanlık eğitiminin son yılında olmak ya da en çok üç yıllık  İHKM uzmanı olmak**
 
2) İngilizce bilgisini kanıtlayacak en az KPDS C düzeyi ya da eşdeğer ÜDS belgesi olmak
 
3) Üye ödenti borcu olmamak
 
4) ESCMID Summer School başvuru kuralları gereğince istenen İngilizce olarak hazırlanmış [i] mesleki konumunu ve yaz okuluna katılmak isteme nedenini anlatan kısa bir mektubu; [ii] kısa bir özgeçmişi; [iii] yaz okulunda yapmayı planladığı olgu/problem sunumu hakkında bilgiyi sunmak 
 
5) Tercihen İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavına girmiş olmak         
 
6) Tercihen ESCMID üyesi olmak
 
*Başvuru süresi 1 Nisan 2010’a değin uzatılmıştır.
**İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKM) uzmanlık eğitiminin en az ikinci yılında olan ya da en çok beş yıllık  İHKM uzmanı olan üyelerimiz başvurabilirler.