Şifremi Unuttum

Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği’ne TTB’den şerh

(Türk Tabipleri Birliği İnternet Sitesinden Alınmıştır)

http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/179-ttb/1648-tuey

Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği’ne TTB’den şerh      
Salı, 21 Temmuz 2009 16:20

altTıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği 18 Temmuz Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk Tabipleri Birliği’nin bir üye ile temsil edildiği Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun gündemini Temmuz 2008 tarihinden itibaren dolduran Yönetmelik, yayınlanması ile birlikte yeni tartışmaları da başlattı.

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği hazırlık çalışmaları sırasında, Tabip Odaları ve Tıpta Uzmanlık Derneklerinin defalarca görüşlerini almış, oluşturduğu görüş ve önerilerini TUK temsilcisi Prof. Dr. İskender Sayek aracılığı ile yazılı ve sözlü olarak Tıpta Uzmanlık Kurulu çalışmalarında dile getirmiştir. TTB bu süreçte hem Yönetmeliğin geneli hem de maddeleri ile ilgili çok sayıda önerisinin yer alması için yoğun çaba göstermiştir.

TTB’nin pek çok önerisi taslakta yer almış olmakla birlikte, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun anti demokratik bileşim ve işleyişi, eğitim ve müfredat kurulu ile eğitim kurumlarını değerlendirme kurullarına yer verilmemesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastanelerinde olması gereken akademik kurullar ile eğiticilerin nitelik ve belirlenmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmemesi, tıpta uzmanlık eğitiminin niteliğini olumsuz etkileyecek önemli eksiklikler olarak göze çarpmaktadır.

Öte yandan tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlıkları ile eğitim sürelerini gösteren ekli çizelgeler konusunda bilimsel yöntemi gözardı eden müdahale ve karar süreçleri Tıpta Uzmanlık Kurulu’ndan çıkan taslaktan sonra da devam etmiş ve kurul kararları dışında değişiklikler yapılmıştır.

Türk Tabipleri Birliği, sağlık hizmeti verirken eğitimin sonuçlarını gören  uzman hekimler ile uzmanlık eğitimini halen sürdürmekte olan hekimler ve uzmanlık eğitimine yeni başlayacak hekimlerin temsilcisi olarak, toplum yararına, bilimsel ve özerk eğitim ortamında nitelikli sağlık hizmetini sağlayacak bir düzenlemenin hayata geçmesi için çalışmıştır. Bu kapsamda Yönetmelikte mevcut eksiklikleri ve önerilerinin muhalefet şerhinde belirtmiştir. Bu amaçla hekimlerden Tabip Odalarından, Uzmanlık Derneklerinden gelen ve gelecek olan görüş ve önerileri de değerlendirerek Yönetmeliğin olası sonuçlarını ortaya koyacak ve gerekli girişimleri yapacaktır