Şifremi Unuttum

6. Yeterlik Sınavı 21-22 Kasım 2009’da Ankara’da Yapılıyor

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI
ÜYELERİMİZE DUYURU

6. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı’nın
21-22 Kasım 2009’da Ankara’da yapılacağı Derneğimizin İnfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu
(İHKMEYK) tarafından bildirilmiştir.

Başvuru formunun da yer aldığı sınav duyurusuna Derneğimizin internet
sitesinden ulaşılabilir. [tıklayınız]

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu