Şifremi Unuttum

Hepatit Tedavisine İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

SGK tarafından 9 Temmuz 2009 tarihli genelgeyle duyurulan Hepatit Tedavisi‘ne ilişkin yeni düzenlemenin kimi hükümlerinde değişiklikler yapılarak 17 Temmuz 2009 tarihli genelgenin 3. maddesinde belirtilmiştir.

Değişiklikler aşağıda gösterilmiştir.

Saygılarımızla

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

3– Söz konusu genelgenin 6. maddesinde yer alan 12.7.13.1. Kronik Hepatit B tedavisi başlıklı maddenin; 3. ve 6. fıkraları ile 4. fıkrasının ilk paragrafı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

(3) İnterferonlar ve pegile interferonlar ALT değeri normalin üst sınırının 2 katını geçen ve HBV DNA ≤107 kopya/ml olan hastalarda kullanılabilir. İnterferonlar ve pegile interferonlar kronik hepatit B hastalarında en fazla 48 hafta süreyle kullanılabilir. 

(4) Oral antiviral tedaviye HBV DNA ≤107 kopya/ml ise günde 100 mg lamivudin ile başlanır. Tedavinin 24üncü haftasında HBV DNA pozitif olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir. HBV DNA >107 kopya/ml olanlarda diğer oral antivirallerden biri ile tedaviye başlanabilir. 

(6) Oral antiviral tedavi altındayken negatif olan HBV DNA’nın pozitifleşmesi veya HBV DNA’nın 10 kat yükselmesi ile başka bir oral antiviral ajana geçilebilir veya almakta oldukları tedaviye ikinci bir oral antiviral eklenebilir. Ancak lamivudin kullananlarda entekavir veya telbivudine geçilemez veya eklenemez, adefovir kullananlarda tenofovir eklenemez. Oral antiviral değişimi ya da tedaviye yeni oral antiviral eklenmesi için düzenlenecek yeni veya mevcut raporda bu durum belirtilir.