Şifremi Unuttum

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Yayımlandı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU 

Tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği" 18 Temmuz 2009 tarih (bugün) ve 27292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. [tıklayınız]

2002 yılında yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü‘nün yerine yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin, ülkemizdeki gerek İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji gerekse diğer uzmanlık dallarındaki eğitimin niteliğinin yükseltilmesine katkıda bulunmasını dileriz. 

Geçici madde 11  "e" fıkrasına göre, Derneğimizin açtığı dava sonucu iptal edilmiş olan önceki düzenlemede geçen İnfeksiyon Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde, uzmanlık belgelerinin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak değiştirileceğini; halen bu alanda uzmanlık öğrencilikleri devam edenlerin uzmanlık eğitimini başarıyla bitirmeleri halinde uzmanlık belgelerinin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adıyla tescil edileceğini anımsatırız.

Saygılarımızla.

Klimik Dernegi Yönetim Kurulu