Şifremi Unuttum

‘Uzmanlık Eğitiminde Kriz’ Toplantısı (18 Nisan 2009, Ankara)

07.04.2009

Sayın Başkan,

Türkiye’de tıp eğitimi bir kriz içerisindedir. Artırılan tıp fakültesi sayıları/öğrenci kontenjanları, tıp fakültelerine rotasyonla öğretim üyesi gönderilmesi girişimleri sorunun bir yüzüdür. Diğer yüzünde ise Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde yaşananlar yer almaktadır.

Bir süredir Sağlık Bakanlığı’nın Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Van’da bazı hizmet hastanelerini eğitim hastanelerine çevirdiğine ve bazılarında ise çevirme girişimi içinde olduğuna tanık oluyoruz. Bu gelişmeler üzerine,  söz konusu hastanelerde yaşananları ve özel olarak da son on yıl içerisinde açılan Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki durumu değerlendirmek amacıyla, ivedilikle bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır. 

Aşağıda tarih, yer ve programı sunulan toplantıya derneğinizi temsilen katılacakların isimlerini en geç 17 Nisan 2009 tarihine kadar udek@ttb.org.tr adresine bildirmenizi rica ederiz. Ayrıca, konuyla ilgili yönetim kurulunuzun görüşlerini en geç 15 Nisan 2009 tarihine kadar TTB-UDEK Sekreteryasına göndermeniz, çalışmalarımıza güç verecektir. 

Katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Raşit Tükel
TTB-UDEK Başkanı  

Tarih: 18 Nisan 2009

Saat:   09.00-17.00

Yer:    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
           Mavi Salon Sıhhiye-ANKARA

 UZMANLIK EĞİTİMİNDE KRİZ:

Sağlık Bakanlığı hizmet hastaneleri eğitim hastanelerine çevriliyor! :

Türkiye’nin uzman hekim gereksinimi nedir?

Hizmet hastanelerinin eğitim hastanesine çevrilmesi:doğru mu, gerekli mi?

Son on yılda Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine çevrilen hastanelerde -sorunlar/mücadeleler: ne yapıldı?

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın seyri de (tam gün yasa tasarısı, Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısı vd.) göz önüne alınarak -ne yapılmalı?

09.00   Kayıt
09.30   Açılış
09.45   Forum:  
Hizmet hastaneleri eğitim hastanelerine çevriliyor!
                            Neden?
                            Nasıl?
                            Sorunlar
                            Hedef ne?
                            Çerçeve sunuş: Türkiye hekim/uzman hekim gereksinimine yaklaşım 

12.30   Yemek arası

13.30   Çalışma grupları 
                           Durum saptama 
                           Ne yapmalı?
                           Çözüm önerileri 
15.30   Ara
16.00   Grup Sunumları
16.30   Değerlendirme ve sonuç