Şifremi Unuttum

“Tıp Fakülteleri/Tıp Eğitiminde Kriz” Toplantısı (27 Mart 2009, Ankara)

 —– Original Message —– From: TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu To: klimik@klimik.org.tr
Sent: Friday, March 20, 2009 6:30 PMSubject: TIP FAKÜLTELERİ/TIP EĞİTİMİNDE KRİZ
ACELE VE GÜNLÜDÜR!
492/2009                                                                                                                                                                  20.3.2009
Sayın Başkan,
Türk Tabipleri Birliği (TTB); kurulduğu günden bu yana tıp eğitimi ile ilgili kanıta dayalı evrensel gelişmeleri takip ederek Türkiye’de tıp eğitiminin gelişmesine katkılar sunmaya çalışmaktadır. Ülkemizde sağlık ortamının gereksinimini karşılayacak nitelikte ve yeterli sayıda hekimlerin yetiştirilebilmesinin koşulları Dünyada ve Türkiye’de olan değişim süreç ve dinamiklerine göre değişebilmektedir. Bu koşulların olumlu yönlerinin geliştirilmesi, olumsuz durumların değiştirilmesi için kollektif çabaya gereksinim vardır.
“Tıp Fakülteleri/Tıp Eğitiminde Kriz” başlıklı planlanan bu toplantı; TTB’nin öteden beri öncelediği ilgili taraflarla birlikte çözüm üretme motivasyonu ve heyecanını yaratmıştır.  Değişen sağlık ortam ve koşullarını da değerlendiren bir perspektifte kurgulanan toplantı kapsamında tıp eğitiminin günümüzde rotasyonlar, kontenjan sorunları, tıp fakülte ve öğrenci sayıları, tam sure çalışma, özlük hakları gibi konu başlıklarının ele alınması planlanmaktadır. Toplantının amacı belirtilen konularda grup tartışmaları ile öneriler geliştirmek ve bu önerilerin gerekli yerlere ulaştırılmasını sağlamaktır.
Yukarıda belirtilen konuları “Çalışma Grupları” aracılığı ile tartışarak öneriler oluşturulması amacıyla 27.3.2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salonda bir toplantı düzenlenmiştir. Başlangıç niteliğinde olan çalışmanın gereksinimlere yanıt bulan, çözümler için temel felsefeleri kurgulayan, ekip anlayışı içinde dinamik bir yapıya dönüşmesi toplantıya katılımın zenginliği ile olasıdır. Sizin katılımınız toplantıya önemli bir katkı yapacaktır.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Prof.Dr. Raşit Tükel                                                                          
TTB-UDEK Başkanı                                                                          
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter
Not: Katılımcı isimlerinin 25.03.2009 tarihine kadar 0-312 231 31 79/121’e veya yonetim@ttb.org.tr adresine bildirilmesi rica olunur.
 TIP FAKÜLTELERİ/TIP EĞİTİMİNDE KRİZ
PROGRAM
09.00-09.30    Kayıt09.30-09.50    Açılış09.50-11.20    Tıp Fakülteleri Dekanlar Konseyi Paneli
                          Tıp Fakülteleri Dekanlarının Değerlendirmesi11.20-11.35    Ara11.35-13.00    Çalıştay 1.Oturumu13.00-13.45    Yemek arası13.45-16.00    Çalıştay 2.Oturumu16.00-16.20    Ara16.20-17.00    Çalıştay Raporlarının Sunumu ve Değerlendirme                          Kapanış
 
Tarih: 
27 Mart 2009
Toplantı Yeri:
 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Binası Mavi Salon
Sıhhiye-ANKARA