Şifremi Unuttum

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU


Sayı:
11-1221

3 Mart 2009

Sayın Üyemiz,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2009 Perşembe günü saat 16.00’da Dernek Merkezinde; bu toplantıda  yeterli çoğunluk sağlanamazsa 27 Mart 2009 Cuma günü saat 14.50’de Kervansaray Lara, Antalya’da yapılacaktır. Dernek Tüzüğü Madde 13.1’e göre ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Bu nedenle ödenti borcu olan üyelerin borçlarını en geç Genel Kurul toplantı gününde ödemesi gerekmektedir. Gündem aşağıda belirtilmiştir. Katılımınızı rica ederiz.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu


Gündem:

 1. Açılış ve saygı duruşu

 2. Genel Kurul Divanı’nın seçimi

 3. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerinin okunması

 4. Denetim Kurulu’nun Denetim Raporu’nun okunması

 5. Yönetim Kurulunun  ibrası

 6. Tasarı Bütçe’nin okunması ve kabulü

 7. Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının seçimi

 8. Giriş ödentisi ve yıllık ödentinin onaylanması

 9. Yönetim Kuruluna taşınmaz mal edinme konusunda yetki verilmesi

 10. Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve oylanması

 11. Dilekler ve kapanış