Şifremi Unuttum

Ulusal Atıf Dizini ve Dergilerimizin Etki Faktörleri

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU
Klimik Dergisi
‘Ulusal Etki Faktörü’ sıralamasında ülkemizde sağlık alanında yayımlanan hakemli dergiler içinde 2006 yılında 3. sırada yer almıştır. Dergimizde yayımlanan yazılardaki atıflar hariç, bu dönemde incelenen 96 dergide yayımlanan makalelerden aldığı atıflara göre yapılan değerlendirmede ise 1. sırada yer almıştır.
2004, 2005 ve 2006 yılı için yapılmış olan değerlendirme sonuçları Tablo’da verilmiştir.
Emeği geçenleri kutlar, Dergimizin uluslararası indekslerde de yer alması dileğiyle saygılarımızı sunarız.
Klimik Derneği Yönetim Kurulu  Tablo. Klimik Dergisi’nin Ulusal Atıf Dizinine Göre Durumu

Yıl İncelenen Dergi Sayısı Tüm değerlendirmedeki atıflara göre sıralamadaki yeri Kendi dışındaki dergilere göre sıralamadaki yeri
2004 103 4 4
2005 103 14 7
2006 97 3 1

  KaynakÖzyurt S. Ulusal atıf dizini ve dergilerimizin etki faktörleri (konferans). In: Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık (19 Ekim 2007, Ankara) 5. Ulusal Sempozyum Kitabı. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM, 2007:53-72http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/sempozyum5/page55-72.pdf