Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Yayımlandı

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU
Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No : 8) (Tıklayınız) ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (Tıklayınız) 25 Mayıs 2007 tarih ve 26532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Saygılarımızla. Klimik Derneği Yönetim Kurulu