Şifremi Unuttum

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

 

 Sayı: 10-740  20 Şubat 2007   Sayın Üyemiz, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mart 2007 Perşembe günü saat 16.00’da Dernek Merkezinde; bu toplantıda  yeterli çoğunluk sağlanamazsa 16 Mart 2007 Cuma günü saat 14.00’te Maritim Pine Beach Resort, Belek-Antalya’da yapılacaktır. Dernek Tüzüğü Madde 13.1’e göre ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Bu nedenle ödenti borcu olan üyelerin borçlarını en geç Genel Kurul toplantı gününde ödemesi gerekmektedir. Gündem aşağıda belirtilmiştir. Katılımınızı rica ederiz. Saygılarımızla. Yönetim Kurulu    Gündem:

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Genel Kurul Divanı’nın seçimi
  3. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerinin okunması
  4. Denetim Kurulu’nun Denetim Raporu’nun okunması
  5. Yönetim Kurulunun  ibrası
  6. Tasarı Bütçe’nin okunması ve kabulü
  7. Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının seçimi
  8. Giriş ödentisi ve yıllık ödentinin onaylanması
  9. Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve oylanması
  10. Dilekler ve kapanış