Şifremi Unuttum

2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Belgelendirme Sınavı Yapılıyor

2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Belgelendirme Sınavı‘nın 16-17 Aralık 2006 tarihlerinde Ankara’da yapılacağı İHKMEYK Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından bildirilmiştir. Son başvuru tarihi 30 Kasim 2006*’dir. İHKMEYK Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca iletilen konuyla ilgili yazı aşağıdadır. Başvuru formunun da yer aldığı sınav duyurusu üyelerimizin adreslerine postalanmaya başlanmıştır. Duyuru, Derneğimizin internet sitesinde İHKMEYK’ten Haberler köşesinin altında da bulunmaktadır. 

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu 

*Son başvuru süresi 7 Aralık 2006 tarihine dek uzatılmıştır.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
01. 11. 2006

Sayın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Üyemiz,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKMEYK) tarafından gerçekleştirilecek olan 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Belgelendirme Sınavı 16-17 Aralık 2006 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacaktır.

Teorik sınav 16 Aralık 2006 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası’nda saat 10.30- 12.00’de yapılacaktır. Bu sınav, klinik ve laboratuvar konularını içeren çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacaktır. Sınav sonuçları aynı gün belli olacak ve adayın kendisine bildirilecektir. Teorik sınavdan başarılı olan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Uygulama sınavı 17 Aralık 2006 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası’nda saat 10.00’dan itibaren yapılacaktır.

Sınav sonuçları yalnızca kişinin kendisine posta ile bildirilecektir.

Teorik sınavdan başarılı olan adayın ikinci gün uygulama sınavına girmesi zorunlu değildir. Ancak, Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için sonraki yıllarda yapılacak uygulama sınavından başarılı olunması gerekmektedir. Diğer sınav koşulları sınav kılavuzunda bulunmaktadır.

Sınava girmek isteyenlerin başvuru formunu doldurarak ekleriyle birlikte 30 Kasım 2006 tarihine kadar Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği yazışma adresine göndermelerini rica ederiz. Başvuru formuna Derneğin internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Uzmanlar için her alanda yeterlilik belgelendirme sınavının giderek önem kazanması nedeniyle katılımın yüksek olmasını umuyor ve başarılar diliyoruz. 

Saygılarımla.

Prof. Dr. Fatma Ulutan
İHKMEYK Yürütme Kurulu Başkanı