Şifremi Unuttum

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya’da Yapıldı

Yaklaşık bir yıldır hazırlıkları süren XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Klimik 2005), 16-20 Kasım 2005’te Belek-Antalya’daki Maritim Pine Beach Resort’ta gerçekleştirildi.


Düzenleme Kurulunda Prof. Dr. Haluk Eraksoy (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi) Başkan, Prof. Dr. Şaban Çavuşlu (GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi) ve Uzm. Dr. Taner Yıldırmak (Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Oral Öncül (GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi) ve Uzm. Dr. Ramazan Uluhan (Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Genel Sekreter olarak görev aldı.


Klimik Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Açılış Törenindeki konuşması sırasında, bugüne dek olduğu gibi bu kongrenin de gerek bildiri sayısı açısından, gerekse katılımcı sayısı açısından, kendisinden öncekini geçmiş durumda olduğunu bildirdi ve kongre tarihleri yaklaşırken beklenmedik bir zamanda Prof. Dr. Hasan Çolak’ın, sonra da Prof. Dr. Enver Tali Çetin’in ölümlerinin büyük üzüntü kaynağı olduğunu; onların bıraktıkları eserlerle daima aramızda olacaklarını belirtti. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Özdem Anğ da Klimik Derneği ile birlikte düzenledikleri 11. ulusal kongreye böyle yüksek bir katılımla ulaşılmış olmasının bu işbirliğinin ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğini bildirdi.


Tümüyle “online” olarak gönderilen bildirileri 30 hakem değerlendirdi. 753 kişinin katıldığı kongrede 45’i sözel olmak üzere toplam 401 bildiri sunuldu. Bilimsel programda konuşmacı, tartışmacı, yönetici ve oturum başkanları da dahil olmak üzere toplam 128 kişi yer aldı. Seçilmiş posterler sergilendikleri alandaki üç ayrı oturumda bir yöneticinin başkanlığında tartışmaya açıldı. Kongre programında 3 konferans, 8 mini simpozyum, 11 simpozyum, 5 yuvarlak masa toplantısı, 3 uzmanıyla tartışalım, 3 vaka tartışması, 3 poster tartışması ve 9 sözel sunum oturumunun yanı sıra ilaç endüstrisince düzenlenen ve üçü mantar infeksiyonlarının tedavisindeki yeniliklere ilişkin toplam 6 uydu simpozyum da yer aldı. Klimik Dergisi Cilt 18, Özel Sayı olarak yayımlanan XXVII + 351 sayfalık Kongre Kitabının editörlüğünü Prof. Dr. Şaban Çavuşlu ve Doç. Dr. Oral Öncül üstlendi. Kongre Kitabında bildiri özetlerinin yanı sıra konuşma metinleri ya da özetleri de yer aldı. Kongre Kitabı ayrıca CD olarak da katılımcılara sunuldu.


Antalya Devlet Senfoni Orkestrasının verdiği konserle açılan kongrenin ilk bilimsel oturumunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji camiasının duayeni Klimik Derneği Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay “Meslektaşlar Arası İlişkiler” başlıklı bir konferans verdi.


Kongredeki diğer konferanslar İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. O. Şadi Yenen’in “Toplumsal İlerlemeler ve Salgın Hastalıklar”; Türk Tarih Kurumu’ndan Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in “Birinci Dünya Savaşı’nda Salgınlar ve Ölümler Üzerine Gözlemler” başlıklı konferanslarıydı. Kongrede bir konferans vermeye hazırlanırken aramızdan ayrılan Prof. Dr. Hasan Çolak, Klimik Derneği Genel Sekreteri ve Kongre Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Taner Yıldırmak tarafından yönetilen oturumda eşi Ecz. İlkiz Çolak’ın da katılımıyla anıldı.


Kongrede dört oturumun düzenlenmesinde Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ve Türkiye Parazitoloji Derneği ile bilimsel işbirliğine gidildi. Dört oturum, Klimik Derneği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin çalışma gruplarınca düzenlendi. Ülkemizde önemli birer sorun olan infeksiyon hastalıklarından bruselloz, tüberküloz, tularemi, Kırım-Kongo kanamalı ateşi gözden geçirildi. Ayrıca kronik hepatit B tedavisi, sondaya bağlı idrar yolu infeksiyonlarının önlenmesi, kan nakliyle bulaşan infeksiyonlar kongre boyunca tartışılan başlıca konular arasındaydı. Yeni hukuksal düzende hekimlerin sorumluluğu, ülkemizin seçkin hukukçularının da yer aldığı açık oturumda yoğun bir biçimde tartışıldı.


Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Turan Buzgan’ın yönettiği oturumda bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve yasal düzenlemeler ele alındı. Bu arada ülkemizin sağlık gündemine yakınlarda giren kuş gribinin durumu ve önümüzdeki günlerde karşılaşılabilecek tehlikeler, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı zoonozlar oturumunda işlendi.


Kongrenin ikinci gününde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu’nun 2. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Yeterlilik Belgesi olan 90 Klimik Derneği üyesinin katıldığı toplantı sırasında yeni Yürütme ve Denetleme Kurulları seçildi.


Kongrenin dördüncü gününde Klimik Derneği’nin Antibiyotik Direnci, Tüberküloz ve İnfeksiyon İmmünolojisi Çalışma Grupları, yönergeleri gereği yapmaları gereken toplantıları gerçekleştirdi.


Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıklarında 30 Yıl Hizmet plaketi sunulması geleneği bu kongrede de sürdürüldü ve yapılan duyurularla bu plaketi almamış 12 kişi saptanarak kongreye katılmış olanlarına plaketleri Gala Yemeği’nde sunuldu. Toplantının zengin sosyal programı hem günün yorgunluğunu atmak, hem de katılımcıların birbiriyle kaynaşmasını sağlamak için güzel fırsatlar sağladı. Üyelere sanat yapıtlarını da sergileme olanağının tanındığı kongrede Uzm. Dr. Nazan Tuna fotoğraf, Uzm. Dr. Şebnem Eren resim sergileri ilgiyle izlendi.


Kongre sırasında Türkiye Klinikleri tarafından düzenlenen İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yarışmasına 85 hekim katıldı. Yarışmada Yrd. Doç Dr. Şaban Gürcan birinci, Uzm. Dr. Behice Kurtaran ikinci, Uzm. Dr. Serkan Volkan üçüncü olarak konulan ödüllere hak kazandılar.


Sözel sunum oturumları ve poster bildirilerini değerlendiren hakem kurulunca Dr. Handan İlhan ve arkadaşları (birincilik ödülü: S12), Yrd. Doç. Dr.  Füsun Beğendik-Cömert ve arkadaşları (ikincilik ödülü: S03), Doç. Dr. Nurcan Baykam ve arkadaşları (üçüncülük ödülü: S04)’nın çalışmaları sözel bildiri dalında; Dr. Aytaç Çetinkaya ve arkadaşları (birincilik ödülü: P04-01), Doç. Dr. Hüseyin Turgut ve arkadaşları (ikincilik ödülü: P13-07), Yrd. Doç. Dr. Füsun Can ve arkadaşları (üçüncülük ödülü: P13-16)’nın çalışmaları poster bildirisi dalında ödüle değer bulundu ve sonuçlar Kapanış Töreni’nde açıklandı.BASINDA KLİMİK 2005


Haber Sağlık


MedimagazinXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ DÜZENLEME KURULU’NDAN


AÇIK TEŞEKKÜR


Kongre programı hazırlanırken görüş ve önerilerini bildiren, “online” bildiri değerlendirmesinde ve ödül jürisinde hakem olarak ve bilimsel programda oturum yöneticisi, konuşmacı ve tartışmacı olarak görev üstlenen, özenle hazırladıkları bildirileri göndererek coşkuyla sunan ve kongreye katılan meslektaşlarımıza; kongreye destek veren endüstri kuruluşlarına; Interium Organizasyon ekibine ve Klimik 2005’in her yönüyle unutulmaz bir kongre olması için katkılarını esirgemeyen herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız.


Klimik 2005 Düzenleme Kurulu