Şifremi Unuttum

Bütçe Uygulama Talimatı’nda İnterferonların Reçete Edilmesine İlişkin Maddede Değişiklik

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

 


2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nda interferonların reçete edilmesine ilişkin maddede değişiklik yapıldı. 16 Eylül 2005 tarih ve  25938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan konuyla ilgili Tebliğ aşağıdadır. Ayrıca ilgili Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.


 


Saygılarımızla.


 


Klimik Derneği Yönetim Kurulu


 


 


 


Tebliğ


             Maliye Bakanlığından:


2005 Mali Yılı


Bütçe Uygulama Talimatı


(Sıra No: 16)


(Tedavi Yardımı)


 


             Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan sonra “Talimat” olarak ifade edilecektir) 9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.


             Ancak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değişikliğin yapılması gerekli görülmüştür.


             1. Talimatın 12.7.13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


             İnterferonların, kronik hepatit tedavisinde bir tıp fakültesi veya eğitim ve araştırma hastanesinin çocuk veya erişkin gastroenteroloji, enfeksiyon hastalıkları veya hepatoloji bölümlerince düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, ikinci basamak sağlık kurumlarında ise çocuk veya erişkin gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporunda yer alması şartıyla, iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca reçetelendirilmesi mümkündür. Bu hastalıkta kullanılan antiviral ilaçlar 2 ay süre ile reçete edilebilir.”


             2. Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


             Tebliğ olunur.