Şifremi Unuttum

‘Mecburi Hizmet’ Kanunu Yürürlüğe Girdi


KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Temmuz 2005 tarih ve 25866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
5371 sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.
Saygılarımızla.Klimik Derneği Yönetim Kurulu