Şifremi Unuttum

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 


 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU


 


 


 


Sayı: 9-798


 


 


1 Mart 2005


 


 


 


Sayın Üyemiz,


 


Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2005  Cuma günü saat 11.00’de; bu toplantıda  yeterli çoğunluk sağlanamazsa 25 Mart 2005 Cuma günü saat 11.00’de Holiday Inn Istanbul City (Millet Cad. No. 187, Topkapı-İstanbul) Toplantı Salonunda yapılacaktır. Gündem aşağıda belirtilmiştir. Katılımınızı rica ederiz.


 


Saygılarımızla.


 


Yönetim Kurulu


 


 


 


 


 


 


 


 


Gündem: 1. Açılış ve saygı duruşu

 2. Genel Kurul Divanı’nın seçimi

 3. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun okunması

 4. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması

 5. Yönetim Kurulunun  ibrası

 6. Tasarı Bütçe’nin okunması ve kabulü

 7. Yeni Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının seçimi

 8. Dernek adının başında “Türk” sözcüğünü kullanabilmek üzere gereken İçişleri Bakanlığı izni için başvuruda bulunulması kararının alınması

 9. Yıllık üye ödentisinin saptanması

 10. İktisadi işletme kurulabilmesi kararının alınması

 11. Dernek Tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerinin görüşülmesi

 12. Dilekler ve kapanış