Şifremi Unuttum

Klimik Derneği’nden İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarına MGH’de Eğitim Bursu

ABD’nin Boston kentindeki Massachusetts General Hospital (MGH) ile Aventis Pharma International arasındaki işbirliği projesi kapsamında, bu yıl Türkiye’den toplam üç İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Harvard Medical School’a bağlı MGH Division of Infectious Diseases’de üç ayrı dönemde birer ay süreyle gözlemci olarak eğitim alabilecektir.

MGH, hasta bakımı, araştırma ve tıp eğitimi konularında dünyanın en tanınmış tıp merkezlerinden birisidir. Hastanedeki Division of Infectious Diseases bir infeksiyon hastalıkları servisi ve bir AIDS araştırma merkezinden oluşmaktadır. Division of Infectious Diseases kadrosundaki akademik personel tarafından mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve immünoloji alanlarında çok çeşitli temel ve klinik araştırmalar yürütülmektedir.


Aventis Pharma San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu üç kişiyi seçme yetkisinin Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’ne tanınması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Derneğimizden, birer aylık programlara katılacak üç ayrı kişinin adının, 30 Nisan 2004 tarihine değin belirlenmesi istenmektedir.

Bu yılki eğitim dönemleri, [1] 2-27 Ağustos 2004, [2] 7 Eylül-1 Ekim ve [3] 4-29 Ekim 2004 tarihlerini kapsamaktadır.

Eğitim alacak kişilere, MGH’ye yürüyüş mesafesinde bulunan mobilyalı bir apartman ya da otel odası, Türkiye ile Boston arasında gidiş dönüş uçak bileti, yiyecek vb. harcamalarını karşılamak için bir miktar cep harçlığı verilecektir. Eğitim alacak kişilere, Innovara, Inc. tarafından 2 günlük özel bir tıbbi sunum eğitimi verilecektir. Eğitim almış kişi, programın son Pazartesi günü, kendine ait bir araştırma projesi ya da Türkiye’de infeksiyon hastalıklarının durumu gibi bir konuda 15 dakikalık bir sunum yapacaktır. Yukarıda sayılan giderler, Innovara, Inc. üzerinden Aventis Pharma International eğitim bursundan karşılanacaktır.

Eğitim alacak kişi, MGH’de bir ziyaretçi kimliği taşıyacak ve doğrudan hasta bakımıyla uğraşmayacaktır. Eğitilenler, bir ay boyunca İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile ilgili tüm etkinliklere katılabilecekler ve buradaki eğitimlerinden kıdemli bir eğitici doğrudan doğruya sorumlu olacaktır. Ziyaret süresi dolduğunda eğitilenlere MGH’de bir ay süreyle eğitim almak üzere bulunduklarını belirten bir belge verilecektir.

Tercih edilen ayları öncelik sırasıyla belirten [1] bir üst yazının ekinde, aşağıda WordÒ dosyası olarak bulunan [2] başvuru formu ve [3] CV özeti formu doldurulup [4] yayın listesiyle birlikte, 22 Nisan 2004 tarihinden önce Dernek adresine ulaştırılmalıdır.

Tüm üyelerimizden, bu duyurumuzu almamış olabilecek başka üyelerimize bildirilmesinde yardımcı olmalarını özellikle rica ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu